Uitbreiding Water Office met het BROLab product.

8 juli, 2019 – Culemborg, Nederland

Realworld Software Products, de Nederlandse leider in innoverend Water Management software, heeft haar software portefeuille uitgebreid met het BROLab product. BRO staat voor Basis Registratie Ondergrond. Waterbedrijven, waterschappen en gemeentes, allemaal bronhouders, moeten vanaf 1 Januari 2018 putgegevens aan de BRO leveren en zijn dus ook verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van die gegevens. Met behulp van BROLab kan men de gegevens valideren volgens de IMBRO standaarden en direct aanleveren aan de BRO, ongeacht welk dataopslagsysteem er wordt gebruikt in uw bedrijf. BROLab kan gegevens uit meerdere systemen aanleveren.

De BRO implementatie was een project gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de gegevens van putten van alle bronhouders vast te leggen in een standaard manier en in een single source of truth. Op basis van het hier uitgevoerde werk zijn er een aantal standaarden ontwikkeld om data naar de BRO te kunnen verzorgen. BROLab is een van die standaarden. Op basis van deze onderneming, kunnen wij ook verschillende diensten leveren om de bronhouders te helpen met het indienen van data, namelijk:

  1. Inhoudelijk advies over aansluiting op de BRO: Wat moet u aanleveren? Per wanneer? Hoe? Aanmelding en gebruik van het Bronhouderportaal, enz.
  2. Data verwerking en aanlevering: Wij ontzorgen bronhouders volledig en leveren hun data aan de BRO. Ze hoeven maar de gegevens te verzamelen en we leveren ze aan de landelijk voorziening BRO.
  3. Synchronisatie van huidige databeheersystemen met de BRO: We synchroniseren hun huidige databeheersystemen met de BRO aan de hand van meerdere koppelingen aan hun huidige systemen. Ze kunnen blijven werken met hun huidige systemen en we synchroniseren de gegevens met de BRO.
  4. Data validatie: Desgewenst kunnen we alle gegevens controleren en valideren, voordat ze de BRO in gaan. Vooral van toepassing voor grondwaterkwaliteitsgegevens en grondwaterstanden.

Realworld Software Products is marktleider als dienstverlener voor informatievoorziening op het gebied van assetmanagement van ruimtelijk verspreide bedrijfsmiddelen. Daarnaast biedt het zijn expertise wereldwijd aan. We bieden diensten in de vorm van advies, projecten, beheer en producten. Investeren in de kennis en vaardigheden van alle collega’s heeft de hoogste prioriteit. Onze mensen zijn immers onze helden. We zorgen dat onze organisatie beschikt over unieke kennis en vaardigheden. Realworld Software Products volgt de markt en blijft innovatief onderzoek doen door middel van research & development voor nieuwe oplossingen of producten zoals Water Office, Diagnostics en Smallworld Enterprise Gateway.

Voor meer informatie, neem contact op met Realworld via info@realworld-systems.com.

John Leeuwenburg

Global Product Manager

More related articles

A step towards Digital Transformation, Water Office – SCADA integration

More related articles

Groundwater Office at Water Corporation
Water Office Worldwide

Whether you want a demonstration or need technical support, Water Office is always close by and happy to help.